Kiếm tiền trên Amazon – xây dựng thu nhập thụ động bằng bán hàng trên Amazon

400.000 VNĐ

Nội dung khóa học “Kiếm tiền trên Amazon – xây dựng thu nhập thụ động bằng bán hàng trên Amazon”:

 • Tổng quan về kiếm tiền trên Amazon
 • Xây Dựng Hệ Thống Bán Hàng Chuyên Nghiệp Trên Amazon
 • Tìm Kiếm Nghiên Cứu Sản Phẩm
 • List hàng tối ưu hóa listing
 • Xứ Lý Đơn Hàng
 • Hướng dẫn add tracking chăm sóc khách hàng
 • Tận dụng cashback để gia tang lợi nhuận

Giới thiệu Giảng viên: chuyên gia MMO tại Việt Nam Phạm Nguyễn Thái Hoàng

 • Hơn 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MMO,
 • Chuyên gia trong các lĩnh vực:  Affiliate (Niche site amazon…) Dropshipping, FBA. Hiện tại công việc chính của mình là Dropshipping – FBA và Bán Hàng Online.
 • Hỗ trợ và phát triển cộng đồng kinh doanh MMO tại Việt Nam

Mô tả

Giới thiệu khóa học “Kiếm tiền trên Amazon – xây dựng thu nhập thụ động bằng bán hàng trên Amazon”:

Bạn có tin mình sẽ trở thành triệu phú?

Bạn có tin mình hoàn toàn có khả năng kinh doanh online hiệu quả và thành công?

Chúng tôi sẽ giúp bạn đang được điều ấy một cách dễ dàng

Kiếm tiền trên Amazon – xây dựng thu nhập thụ động bằng bán hàng trên Amazon

Dropshipping là gì?

 • Hình thức bán hàng online nhưng bỏ qua khâu vận chuyển.
 • Cụ thể là ta tìm kiếm nguồn hàng giá rẻ (supplier), và đăng bán trên thị trường khác giá cao hơn.
 • Khi có người đặt mua, mình sẽ trở lại supplier đặt hàng. Và yêu cầu họ giao trực tiếp đến khách hàng của mình
 • Toàn bộ quá trình đóng gói, ship tới tay khách hàng supplier sẽ thực hiện

Nội dung khóa học “Kiếm tiền trên Amazon – xây dựng thu nhập thụ động bằng bán hàng trên Amazon”:

 • Tổng quan về kiếm tiền trên Amazon
 • Xây Dựng Hệ Thống Bán Hàng Chuyên Nghiệp Trên Amazon
 • Tìm Kiếm Nghiên Cứu Sản Phẩm
 • List hàng tối ưu hóa listing
 • Xứ Lý Đơn Hàng
 • Hướng dẫn add tracking chăm sóc khách hàng
 • Tận dụng cashback để gia tang lợi nhuận

Giới thiệu Giảng viên: chuyên gia MMO tại Việt Nam Phạm Nguyễn Thái Hoàng

 • Hơn 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực MMO,
 • Chuyên gia trong các lĩnh vực:  Affiliate (Niche site amazon…) Dropshipping, FBA. Hiện tại công việc chính của mình là Dropshipping – FBA và Bán Hàng Online.
 • Hỗ trợ và phát triển cộng đồng kinh doanh MMO tại Việt Nam