Combo 7+ Khóa học kiếm tiền Dropshipping

300.000 VNĐ

Dropshipping là gì?

  • Hình thức bán hàng online nhưng bỏ qua khâu vận chuyển.
  • Cụ thể là ta tìm kiếm nguồn hàng giá rẻ (supplier), và đăng bán trên thị trường khác giá cao hơn.
  • Khi có người đặt mua, mình sẽ trở lại supplier đặt hàng. Và yêu cầu họ giao trực tiếp đến khách hàng của mình
  • Toàn bộ quá trình đóng gói, ship tới tay khách hàng supplier sẽ thực hiện

Mô tả

Dropshipping là gì?

  • Hình thức bán hàng online nhưng bỏ qua khâu vận chuyển.
  • Cụ thể là ta tìm kiếm nguồn hàng giá rẻ (supplier), và đăng bán trên thị trường khác giá cao hơn.
  • Khi có người đặt mua, mình sẽ trở lại supplier đặt hàng. Và yêu cầu họ giao trực tiếp đến khách hàng của mình
  • Toàn bộ quá trình đóng gói, ship tới tay khách hàng supplier sẽ thực hiện

Nội dung khóa học

1. Khóa Học CBA Chiến Binh Amazon của Thái Tử
2, Khóa học eBay Dropshipping “Cò Online”
3. Khóa học eBay-Amazon Kiếm Tiền Toàn Cầu
4. Khóa học Dropshipping Chuyên Sâu của Hiệp Nguyễn
5. Khóa học Shopify Pro của Hiệp Nguyễn
6. Khóa học Shopify từ Cơ Bản đến Nâng Cao
7. Khóa học Facebook Advantage 2017 (phụ đề tiếng Việt)