Trọn bộ Tài liệu Facebook Marketing từ cơ bản đến nâng cao

300.000 VNĐ

Facebook Marketing là việc bạn có sản phẩm, dịch vụ, bạn tìm ra nhu cầu của người dùng, khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của bạn là gì, họ thực sự cần điều gì hoặc có thể nhận được gì từ sản phẩm dịch vụ đó,  và đáp ứng nhu cầu của họ, nhằm tăng lợi nhuận hoặc tăng lợi ích, thông qua mạng xã hội Facebook.

Đây là bộ tài liệu Facebook Marketing (tiếng Việt + English) tổng hợp toàn bộ kiến thức Facebook Marketing, Facebook Ads…

Nếu bạn đang tìm hiểu hoặc muốn sử dụng kiến thức Facebook marketing hiệu quả, bộ Ebooks này cần thiết cho bạn!

Mô tả

Facebook Marketing là việc bạn có sản phẩm, dịch vụ, bạn tìm ra nhu cầu của người dùng, khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của bạn là gì, họ thực sự cần điều gì hoặc có thể nhận được gì từ sản phẩm dịch vụ đó,  và đáp ứng nhu cầu của họ, nhằm tăng lợi nhuận hoặc tăng lợi ích, thông qua mạng xã hội Facebook.

Đây là bộ tài liệu Facebook Marketing (tiếng Việt + English) tổng hợp toàn bộ kiến thức Facebook Marketing, Facebook Ads từ cơ bản đến nâng cao, được sắp xếp có chọn lọc, cập nhật theo Update của Facebook…

Trong tài liệu này, bao gồm các tài liệu đó là :

  • Sách dạy quảng cáo Facebook
  • Sách dạy Facebook Marketing
  • Công thức target Ads
  • 98 tiêu chí target Fb Ads
  • Kích thước ảnh chuẩn trong quảng cáo FB
  • Ebook Hướng dẫn quảng cáo FB
  • Hơn 8000 mẫu quảng cáo trực quan
  • 72 mẫu tiêu đề quảng cáo hiệu quả
  • Phát triển danh sách khách hàng từ hành vi mua hàng
  • Xây dựng nội dung fanpage cho trang bán hàng hiệu quả và khác biệt

Nếu bạn đang tìm hiểu hoặc muốn sử dụng kiến thức Facebook marketing hiệu quả, bộ Ebooks này cần thiết cho bạn!

Những kiến thức Social Marketing đều được chia sẻ một cách tận tình.