Bộ 80+ Tài liệu Content Marketing Pro từ A-Z

300.000 VNĐ

Content marketing là quá trình tạo ra và chia sẻ các nội dung (content) có giá trị thật sự tới cộng đồng nhằm để thu hút sự chú ý và quan tâm của khách hàng về một lĩnh vực cụ thể.

Bộ tài liệu Content Marketing PRO từ A-Z được tổng hợp và chọn lọc với các kiến thức Content Marketing từ cơ bản đến nâng cao.

Nếu bạn đang mang hoài bão dấn thân sâu hơn vào thế giới Digital Marketing, bộ tài liệu Content Marketing này sẽ giúp bạn trở thành chuyên gia xây dựng Content Marketing.

 

Mô tả

Content marketing là quá trình tạo ra và chia sẻ các nội dung (content) có giá trị thật sự tới cộng đồng nhằm để thu hút sự chú ý và quan tâm của khách hàng về một lĩnh vực cụ thể.

Bộ tài liệu Content Marketing PRO từ A-Z được tổng hợp và chọn lọc với các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.

Content marketing bao gồm:

  • Tin tức
  • Hình ảnh
  • Video
  • SEO
  • Email Marketing
  • Báo chí
  • Copywriting
  • Social Media (truyền thông xã hội)
  • Các landing Page

Bộ tài liệu này sẽ mang đến những kiến thức nền tảng cơ bản được chắt lọc với mục tiêu đưa ra cái nhìn từ tổng quan đến sâu rộng cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu và bước chân vào lĩnh vực Digital Content.

Nếu bạn đang mang hoài bão dấn thân sâu hơn vào thế giới Digital Marketing, bộ tài liệu này sẽ giúp bạn trở thành chuyên gia xây dựng Content Marketing.